Zaangażowanie społeczne

Poniżej prezentujemy inicjatywy społeczne oraz projekty o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, w które zaangażował się STRABAG na przestrzeni ostatnich lat. Jest to nasz wkład w rozwój idei odpowiedzialnego biznesu oraz przykłady działań podejmowanych równolegle do prowadzonej przez nas działalności bizesowej,  które realizujemy poprzez wsparcie finansowe, rzeczowe lub jako akcje wolontariatu pracowniczego.
Wspieramy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach
STRABAG partnerem programu społeczno-edukacyjnego „Autostrada do szkoły”
Ekologia i społeczeństwo obywatelskie – STRABAG wspiera projekt „Ogrody Polsko-Niemieckie”Opublikowane na stronie internetowej 04.10.2017 – Ostatnia aktualizacja 26.09.2022 13:58:55