STRABAG partnerem programu społeczno-edukacyjnego „Autostrada do szkoły”

Budując i modernizując infrastrukturę drogową przyczyniamy się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Polsce. Realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu angażujemy się też w projekty społeczno-edukacyjne, których celem jest podnoszenie bezpieczeństwa na drogach.
„Autostrada do szkoły” to program zainicjowany przez Autostradę Wielkopolską SA, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu ze szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Główny cel jest realizowany poprzez akcje edukacyjne z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, np.: wirtualnej rzeczywistości i specjalnie opracowanych aplikacji komputerowych oraz modernizację i poprawę infrastruktury drogowej związanej z bezpieczeństwem przy szkołach biorących udział w programie.

STRABAG włączając się do programu wykorzystuje swoje doświadczenie firmy budowlanej i jest odpowiedzialny przede wszystkim za realizację inwestycji infrastrukturalnych, między innymi: doświetlenie przejść dla pieszych, umiejscowienie spowalniaczy oraz barierek w okolicy przejść. Pierwsze miejscowości, w których będzie można zobaczyć efekt prac realizowanych przez STRABAG to Dobieżyn i Szewce.
listopad 2017
W miejscowości Szewce zrealizowaliśmy prace przy oznakowaniu przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy placówce szkolnej. Na jezdni przed przejściem wykonaliśmy 4 czerwone powierzchnie ostrzegawcze oraz 4 znaki A-17, a także punktowe elementy odblaskowe "kocie oczka" (PEO-2 LED 16 sztuk). Zadbaliśmy też o odpowiednią widoczność znaków D-6 i T-27. Teraz dzieciaki mogą czuć się bezpiecznie przechodząc przez pasy!
październik 2017
Warsztaty ze studentami School of Form http://bit.ly/2hmCJek - do współpracy przy projektowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa zaproszeni zostali studenci School of Form z Poznania. Podczas warsztatów wspólnie z pracownikami STRABAG, którzy czuwali nad technicznymi aspektami projektów i ich zgodnością z obowiązującymi przepisami, studenci szukali innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Powstały projekty, które spełniają wymogi bezpieczeństwa i jednocześnie są atrakcyjne wizualnie oraz stanowią zachętę dla najmłodszych do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Na zdjęciu poniżej jedna z prac o roboczej nazwie "Zebra Zbyszek".

„Autostrada do szkoły” - program, w którego I edycji, w roku 2017 udział bierze 50 szkół położonych w gminach wzdłuż koncesyjnej A2. Kolejne edycje obejmą łącznie 200 szkół. Patronami honorowymi programu są Komenda Główna Policji, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Lubuski Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Prace są realizowane w wytypowanych przez Policję lokalizacjach w powiatach: sulęcińskim, słubickim, świebodzińskim, międzyrzeckim, poznańskim, konińskim, nowotomyskim, słupeckim, szamotulskim, wrzesińskim i średzkim, w okolicach tych szkół, gdzie bezpieczeństwo dzieci jest obecnie najbardziej zagrożone.

  • co piąty rodzic dostrzega zagrożenia na drodze, którą jego dziecko pokonuje do szkoły.
  • co trzeci opiekun widzi potrzebę zmian w infrastrukturze drogowej, które poprawiłyby bezpieczeństwo najmłodszych.
* badanie firmy IPSOS w szkołach objętych projektem. W badaniu wykorzystano dwie metody - standardowe wywiady z rodzicami i dziećmi oraz obserwacje zachowań dzieci w drodze do szkoły

Więcej o samym programie można dowiedzieć się pod adresem:

https://www.autostrada-a2.plOpublikowane na stronie internetowej 05.10.2017 – Ostatnia aktualizacja 14.03.2018 15:35:20