STRABAG partnerem programu społeczno-edukacyjnego „Autostrada do szkoły”

Budując i modernizując infrastrukturę drogową przyczyniamy się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Polsce. Realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu angażujemy się też w projekty społeczno-edukacyjne, których celem jest podnoszenie bezpieczeństwa na drogach.
„Autostrada do szkoły” to program zainicjowany przez Autostradę Wielkopolską SA, którego główny cel to poprawa bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu ze szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego i lubuskiego. W ciągu blisko 3 lat, w ramach programu, 11 tys uczniów z klas 1 - 3 ze 180 szkół podstawowych poznało zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Cel edukacyjno-szkoleniowy został osiągnięty poprzez akcje edukacyjne z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, np.: wirtualnej rzeczywistości i specjalnie opracowanych aplikacji komputerowych oraz modernizację i poprawę infrastruktury drogowej związanej z bezpieczeństwem przy szkołach biorących udział w programie.


STRABAG włączając się do programu wykorzystał swoje doświadczenie firmy budowlanej - przede wszystkim w realizacji inwestycji infrastrukturalnych.


Do programu „Autostrada do szkoły” zostały wytypowane szkoły w województwie wielkopolskim i lubuskim, w pobliżu których infrastruktura drogowa wymagała poprawy bezpieczeństwa oraz miejsca, które spełniały określone warunki terenowe. Po pozytywnym rozpatrzeniu danej lokalizacji, opracowywany był projekt stałej zmiany organizacji ruchu, który po uzgodnieniu z odpowiednimi jednostkami, był realizowany. Prace przy przejściach dla pieszych obejmowały między innymi: doświetlenie przejść dla pieszych, umiejscowienie spowalniaczy oraz barierek w okolicy przejść, a także wykonanie eksperymentalnego oznakowania na samych przejściach i ich bezpośrednim sąsiedztwie.


Eksperymentalne oznakowanie przejść
W trakcie trwania programu, w wytypowanych miejscowościach, w pobliżu budynków szkolnych wykonaliśmy eksperymentalne oznakowanie przejść dla pieszych. Przejścia takie powstały w sumie w ośmiu miejscowościach: Trzciel, Sędzinek, Wronki, Nowa Wieś, Kaźmierz, Biezdrowo, Dopiewo i Dąbrowa.

Zebra Zbyszek - to główny bohater, którego mogą "spotkać" dzieci w pobliżu przejść zlokalizowanych przy szkołach. Pomysł wykorzystania zebry jako głównego symbolu powstał podczas warsztatów ze studentami School of Form z Poznania. W ten sposób przejścia przy szkołach pełnią dodatkową rolę edukacyjną, a postać sympatycznego zwierzaka dodatkowo zachęca dzieci do przechodzenia przez jezdnię w wyznaczonym miejscu.

Sposób oznakowania przejścia i wesołe Zebry budzą zainteresowanie nie tylko uczniów zmierzających do i ze szkoły, ale także kierowców, którzy widząc tak nieszablonowe oznakowanie ograniczają w tym miejscu prędkość.fot. przejście w miejsocwości Kaźmierz

fot.przejście w miejscowości Trzciel


Poprawa oznakowania przejść
W miejscowościach Dobieżyn i Szewce STRABAG zmodernizował istniejące przejścia w pobliżu placówek szkolnych.

Zrealizowaliśmy prace przy oznakowaniu przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy placówce szkolnej. Na jezdni przed przejściem wykonaliśmy 4 czerwone powierzchnie ostrzegawcze oraz 4 znaki A-17, a także punktowe elementy odblaskowe "kocie oczka" (PEO-2 LED 16 sztuk). Zadbaliśmy też o odpowiednią widoczność znaków D-6 i T-27. Teraz dzieciaki mogą czuć się bezpiecznie przechodząc przez pasy!


fot: przejście w miejscowości SzewceWarsztaty kreatywne
Warsztaty ze studentami School of Form http://bit.ly/2hmCJek - do współpracy przy projektowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa zaproszeni zostali studenci School of Form z Poznania. Podczas warsztatów wspólnie z pracownikami STRABAG, którzy czuwali nad technicznymi aspektami projektów i ich zgodnością z obowiązującymi przepisami, studenci szukali innowacyjnych pomysłów i rozwiązań.
Powstały projekty, które spełniają wymogi bezpieczeństwa i jednocześnie są atrakcyjne wizualnie oraz stanowią zachętę dla najmłodszych do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Na zdjęciu poniżej jedna z prac o roboczej nazwie "Zebra Zbyszek".


O programie
„Autostrada do szkoły” - program zainicjowany w roku 2017 r. przez Autostradę Wielkopolską SA. Patronami honorowi programu są: Komenda Główna Policji, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Lubuski Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Więcej o samym programie można dowiedzieć się pod poniżymi linkami:
Autostrada do szkoły
Film podsumowujący programCzy wiesz, że:

  • co piąty rodzic dostrzega zagrożenia na drodze, którą jego dziecko pokonuje do szkoły.
  • co trzeci opiekun widzi potrzebę zmian w infrastrukturze drogowej, które poprawiłyby bezpieczeństwo najmłodszych.

    * badanie firmy IPSOS w szkołach objętych projektem. W badaniu wykorzystano dwie metody - standardowe wywiady z rodzicami i dziećmi oraz obserwacje zachowań dzieci w drodze do szkoły.Opublikowane na stronie internetowej 05.10.2017 – Ostatnia aktualizacja 04.03.2020 17:21:56