Wspieramy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach

„Przy pierwszej wizycie w Laskach mieliśmy okazję poznać szkołę, spotkać się z dziećmi, zobaczyć jak się uczą. I już po tej wizycie stało się dla nas jasne, że chcemy pomagać dalej i mocniej. Dzisiaj wiemy jak ogromnie pozytywną energię ma to unikalne miejsce i o tym, że wszyscy w nie zaangażowani wykonują naprawdę nadzwyczajna pracę dla wyjątkowych podopiecznych. Spotkanie z tym miejsce i ludźmi jest dla mnie i dla naszego zespołu bardzo ważnym doświadczeniem” – mówi Alfred Watzl, członek zarządu STRABAG.
Od roku 2015 STRABAG aktywnie wspomaga ośrodek w Laskach. Zależy nam na tym by stworzyć możliwie dobre warunki dla podopiecznych oraz wspierać ich opiekunów w kwestiach związanych z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Wykorzystujemy naszą wiedzę firmy budowlanej realizując prace takie jak budowa nowego parkingu czy odnowienie elewacji ośrodka. Jako inicjatorowi udało nam się zaprosić do współpracy przy tej akcji również 9 firm z branży oraz uruchomić działania w ramach wolontariatu pracowniczego do wspólnego niesienia pomocy.czerwiec 2019
Prace związane z III - ostatnim etapem zostały wykonane w 2019 roku i były prowadzone w okresie od 6 do 28 maja. Ułożona została nawierzchnia placu (990 m2 kostki brukowej) oraz wykonane zostały prace ziemne (300 m3 nasypu i 700 m3 wykopu). Istniejąca nawierzchnia betonowa i bitumiczna została rozebrana. Dokończona została również budowa kanalizacji deszczowej (studnia i 25 m kanału deszczowego). Dodatkowo betonowy gruz, po przekruszeniu, został wykorzystany jako utwardzenie wybiegu dla koni, z których korzystają podopieczni Ośrodka.

Po zakończeniu prac przy parkingu kontynuujemy nasze wsparcie dla Ośrodka i jego podopiecznych. Przekazaliśmy środki na zakup profesjonalnego sprzętu do realizacji dźwięku, dzięki któremu uczniowie szkoły muzycznej działającej na terenie Ośrodka będą mieli lepsze warunki do nauki gry na instrumentach
.

sierpień 2017
zakończenie budowy II etapu parkingu oraz wodociągu – prace realizowane były od lipca do połowy sierpnia, tak by wszystko było gotowe na powrót z wakacji uczniów Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach. W tym roku ułożone zostało 1450 m2 kostki brukowej na placu manewrowym oraz na chodnikach. Dodatkowo został oddany do użytku nowy wodociąg o długości 130 m wraz z przyłączami i arrmaturą.

wrzesień 2016
oddanie do użytku parkingu – prace trwały od 8 lipca do końca sierpnia. Na nowym parkingu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach ułożono 1200 m2 kostki brukowej. Wszystko po to, aby powracające do szkoły po wakacjach niewidome i niedowidzące dzieci mogły w pełni bezpiecznie poruszać się po terenie ośrodka. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu STRABAG oraz 9 partnerskich firm.

maj 2016
wolontariat pracowniczy – w maju jeden z dwóch dni narady dyrekcji został poświęcony na prace wolontariackie na terenie Ośrodka Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Członkowie zarządu STRABAG Sp. z o.o oraz dyrektorzy dyrekcji pomalowali elewację budynku, w którym prowadzone są zajęcia hipoterapii.

styczeń 2016
projekt odwodnienia i remontu głównego parkingu - Prace nad projektem, który bezpłatnie został przekazany ośrodkowi do dyspozycji, trwały prawie pół roku. Towarzystwo zarządzające ośrodkiem poszukiwało firmy, która zechciałaby wesprzeć je na zasadach charytatywnych. Ośrodek potrzebował modernizacji nawierzchni podwórza i miejsc parkingowych niezbędnej między innymi dla bezpiecznej, codziennej komunikacji niewidomych uczniów, zaopatrzenia czy przyjazdu gości.

czerwiec 2015
Wycieczka dzieci na S8 - grupa dzieci odwiedziła jedną z naszych budów S8 Opacz-Paszków. Niewidome i niedowidzące dzieci pierwszy raz w życiu mogły „zobaczyć” jak szeroka i wielopoziomowa jest droga ekspresowa, jak wyglądają bariery energochłonne, z czego powstaje nawierzchnia drogowa i wiele innych istotnych dla nich kwestii. Dzieci uczyły się, co zrobić znajdą się na drodze szybkiego ruchu, jako uczestnicy wypadku, w jakim celu buduje się nowe drogi, jakie są na nich zabezpieczenia dla użytkowników ruchu. Symulowano również sytuację przejścia przez jezdnię w ruchu 2-kierunkowum po pasach dla pieszych.


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach, prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi to placówka o bardzo długiej i bogatej tradycji. Powstał w 1921 roku pod nazwą „Zakład dla Niewidomych” na terenie dawnego folwarku, podarowanego przez rodzinę Daszewskich ociemniałej hrabiance Róży Czackiej. W 1911 roku założyła ona w Warszawie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a w 1917 roku przywdziała habit franciszkański i jako Matka Elżbieta rok później założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, do dziś będące filarem pomocy niewidomym i symbolicznym miejscem na mapie Polski.Opublikowane na stronie internetowej 04.10.2017 – Ostatnia aktualizacja 04.03.2020 17:21:54