Odpowiedzialność ekonomiczna

Wykorzystujemy szanse i wcześnie wykrywamy ryzyka, dzięki czemu możliwe jest odnoszenie długofalowych sukcesów. W tym obszarze wdrażamy nasze działania poprzez System Zarządzania Jakością  i System Zarządzania Ryzykiem (wraz z uwzględnieniem ryzyka ESG).
Realizowane polityki w obszarze Odpowiedzialności ekonomicznej to:

Polityka Ciągłości Działania (Business Continuity) – w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń lub nieszczęśliwych wypadków umożliwia kontynuowanie działalności biznesowej w sposób zaplanowany i uporządkowany, a jeżeli ewentualnie doszłoby do jej przerwania, byłaby to tylko sytuacja przejściowa. Polityka Zarządzania Ciągłością Działania realizowana jest w oparciu o normę ISO 22301.

Polityka Ciągłości działaniaPolityka Zarządzania Łańcuchem Dostaw
(Supply Chain Management) – gwarantuje odpowiadające wymogom jakości, terminowe, efektywne ekonomicznie i trwałe zapewnienie produktów i usług oraz związanie z podwykonawcami, firmami usługowymi i dostawczymi. Zapewnienie zaopatrzenia realizują jednostki operacyjne, przy wsparciu Centralnego Działu Zakupów.

Polityka Zarządzania Łańcuchem DostawPolityka zarządzania ryzykiem – w ramach swej działalności biznesowej firma jest narażona na różnego rodzaju ryzyka. Są one systematycznie identyfikowane i oceniane, a następnie wybiera się właściwą politykę zarządzania ryzykiem w celu ich ograniczania. Zarządzanie ryzykiem należy do zasadniczych zadań kierownictwa STRABAG. Do procesu sterowania ryzykiem włączony jest nasz zintegrowany System Zarządzania Jakością, wspomagające Obszary Centralne i Koncernowe Obszary Samodzielne z usługami i doradztwem o charakterze technicznym, prawnym i administracyjnym oraz Rewizją Wewnętrzną jako niezależną i neutralną jednostką kontrolną.

Polityka Zarządzania Ryzykiem
Opublikowane na stronie internetowej 04.10.2017 – Ostatnia aktualizacja 30.01.2023 14:52:43