Systemy Zarządzania

STRABAG realizuje projekty budowlane spełniając wymagania i wytyczne Systemów Zarzadzania. Kluczowe obszary działania organizacji od lat poddawane są regularnej ocenie przez niezależne podmioty certyfikujące. Otrzymywane przez STRABAG certyfikaty potwierdzają zgodność funkcjonowania z wymogami stosownych norm. W oparciu o bieżący monitoring rynku i analizę potrzeb, wprowadzamy również dodatkowe, dedykowane dla poszczególnych branż certyfikacje.


Wykaz lokalizacji 11.2023
Wykaz lokalizacji 11.2023

[Pobierz]
Certyfikat ECM nr PL 31 0023 0020
Certyfikat ECM nr PL 31 0023 0020

[Pobierz]
Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001
Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001

[Pobierz]
Certyfikat systemu zarządzania jakością AQAP 2110
Certyfikat systemu zarządzania jakością AQAP 2110

[Pobierz]
Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001
Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001

[Pobierz]
Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001
Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001

[Pobierz]Opublikowane na stronie internetowej 08.10.2013 – Ostatnia aktualizacja 13.12.2022 12:03:47