Stopka

STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie
Adres: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000054588, NIP 521-04-21-928, REGON 010676681, kapitał zakładowy 73.328.000 PLN
Tel. +48 22 71 44 800
Fax +48 22 71 44 900
pl_office.strabag@strabag.com

Zdjęcia: STRABAG SE, FotoliaOpublikowane na stronie internetowej 05.10.2007 – Ostatnia aktualizacja 26.09.2022 13:15:22