Compliance biznesowe

Działamy zgodnie z prawem oraz wyznaczamy standardy dla nienagannego etycznie zachowania. Model etyki STRABAG tworzą personalnie: Koordynator Koncernu ds. Compliance, Regionalni Pełnomocnicy ds. Compliance oraz zewnętrzni i wewnętrzni ombudsmani.
Realizowane polityki w obszarze Ładu korporacyjnego to:

Polityka Zarządzania Konfliktami – Konflikty w organizacjach są czymś codziennym. Dlatego też postawa wobec konfliktów zorientowana na podjęcie konsensusu, jest ważnym aspektem naszej kultury organizacyjnej. Zobowiązujemy siebie, naszych Pracowników i Podwykonawców do rzeczowego wyjaśniania sporów, z respektem i poszanowaniem dla osób zaangażowanych w konflikt, w oparciu o zaufanie oraz zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami. Nasi Pracownicy są na bieżąco szkoleni przez Akademię Koncernu w zakresie komunikacji, unikania konfliktów i postępowania w ich obliczu.

Polityka Zarządzania KonfliktamiOpublikowane na stronie internetowej 04.10.2017 – Ostatnia aktualizacja 26.09.2022 13:17:27