Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Podstawę dla inicjatyw CR w całym Koncernie tworzy wartość „zrównoważonego rozwoju“, za którą opowiadamy się w ramach naszego kanonu wartości. To zobowiązanie podjęliśmy świadomie wiedząc, że nasza działalność budowlana ma różnorodny i długotrwały wpływ na środowisko i ludzi.
Dlatego dostrzegamy, wspólnie ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces budowlany, naszą odpowiedzialność, aby zapewnić następnym pokoleniom godne środowisko życia w obszarach na które jako przedsiębiorstwo możemy mieć wpływ. W ramach tej polityki prowadzone są działania w 6 zdefiniowanych obszarach.

Dla każdego z poniższych obszarów formułujemy zasady przewodnie i wymierne cele. Nadrzędnym celem jest korzystne gospodarowanie, przy jednoczesnym uprzedzaniu i spełnianiu wymagań Zleceniodawców i innych Interesariuszy – w zgodzie z rozwojem społecznym i ekologicznym. Jednocześnie zobowiązaliśmy się w naszym Code of Conduct (Kodeksie Postępowania) do przestrzegania i wspierania zasad i standardów.

Odpowiedzialność ekonomiczna
Człowiek i miejsce pracy
Odpowiedzialność ekologiczna
Ład korporacyjny
Compliance biznesowe
Odpowiedzialność wobec społeczeństwaOpublikowane na stronie internetowej 04.10.2017 – Ostatnia aktualizacja 26.09.2022 13:58:12
LINKI