Człowiek i miejsce pracy

W centrum uwagi są nasi Pracownicy. Dbamy o utrzymywanie bezpiecznego i stabilnego otoczenia pracy, a także zagwarantowanie indywidualnego wspierania wydajności i różnorodności w naszych Zespołach. Założenia te realizujemy poprzez System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy (BGM).
Realizowane polityki w obszarze Człowiek i miejsce pracy to:

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Zobowiązujemy się do utrzymywania i stałej poprawy standardów bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich naszych Współpracowników, których dotyczą nasze działania, włącznie ze sferą publiczną. Zapewniamy zasoby ludzkie, techniczne i finansowe, aby osiągnąć cele w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy naszych Pracowników, jako integralnej części składowej działalności Koncernu i wyznaczonych przez nas celów strategicznych. Wdrażamy skuteczny System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu o OHSAS 18001 i/lub SCC lub inne równorzędne regulacje.

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Opublikowane na stronie internetowej 04.10.2017 – Ostatnia aktualizacja 30.01.2023 14:54:06