Ład korporacyjny

W sposób transparentny prezentujemy struktury zarządzania i kierownictwa, zrozumiałe sposoby pracy oraz procesy decyzyjne i kontroli w celu zdobycia zaufania Interesariuszy. Przestrzegamy Kodeksu Corporate Governance. Naszym celem jest terminowa, jakościowa i najkorzystniejsza cenowo realizacja przedsięwzięć budowlanych. Dlatego zobowiązujemy się do zapewniania zarówno jakości naszych procesów działań, a także jakości naszych usług oraz produktów przy zachowaniu ekonomicznej odpowiedzialności w stosunku do naszych Interesariuszy.
Realizowane polityki w obszarze Ładu korporacyjnego to:

Polityka Jakości – Zobowiązujemy się do zapewniania zarówno jakości naszych procesów działań, a także jakości naszych usług oraz produktów przy zachowaniu ekonomicznej odpowiedzialności w stosunku do naszych Interesariuszy. Wszyscy Pracownicy zobowiązani są do postępowania zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania. Naszych Partnerów Biznesowych zachęcamy do przestrzegania zasad Systemu Zarządzania w ramach prowadzonej z nami współpracy.

Polityka JakościOpublikowane na stronie internetowej 04.10.2017 – Ostatnia aktualizacja 26.09.2022 13:17:26