Dofinansowanie z UE

Projekty dofinansowywane z funduszy UETytuł projektu: Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym.
Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr POIR.04.01.02-00-0045/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działania 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

Celem projektu jest opracowanie oraz demonstracja w toku badań przemysłowych, a następnie eksperymentalnych prac rozwojowych, technologii automatyzacji procesów budowlanych w tym opracowanie Zrobotyzowanego Systemu Murarsko-Tynkarskiego ZSMT klasyfikowanego do grupy robotów murarskich i tynkarskich, nowej innowacyjnej grupy produktowej w branży budowlanej, których zadaniem jest automatyzacja czasochłonnych i cechowanych niewielką powtarzalnością, wewnętrznych i zewnętrznych prac budowlanych.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego, w którego skład wchodzą:

  • Politechnika Świętokrzyska – Lider Konsorcjum i wykonawca zakresu robota murarskiego
  • STRABAG Sp. z o.o. – Partner Przemysłowy
  • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu – Partner Naukowy i wykonawca zakresu robota tynkarskiego

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.12.2021
Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 9 996 850,86 zł, z czego:
a) Kwota dofinansowania: 8 548 916,07 zł
    • Badania przemysłowe: 7 507 263.84 zł
    • Prace rozwojowe: 1 041 652.23 zł
b) Wkład własny: 1 447 934,79 złRobot w trakcie próby w siedzibie STRABAG, prezentuje Paweł Tustanowski, kierownik ds. rozwoju z ramienia STRABAG, Pruszków, 01.10.2020r.Opublikowane na stronie internetowej 19.03.2019 – Ostatnia aktualizacja 26.09.2022 13:17:38