Wybudowany przez STRABAG tunel pod linią kolejową w Gałkowie otwarty>>