STRABAG wybuduje obwodnicę m. Sokoły w ciągu DW 678>>