STRABAG przystępuje do budowy obwodnicy Pułtuska>>