STRABAG podpisał aneks do umowy na budowę przejścia granicznego w Malhowicach>>