Minister Spraw Zagranicznych Austrii w Atrium International w Warszawie>>