List otwarty do autorów publikacji „Autostradą do Moskwy”>>