Uroczystość zawieszenia wiechy na Szpitalu Bielańskim



>>