STRABAG z umową na budowę autostrady A2 Siedlce Zachód - Malinowiec>>