STRABAG z umową na S19 na odcinku Boćki – Malewice w woj. podlaskim>>