STRABAG z umową na realizajcę wiaduktu w ciągu ul. Puckiej w Gdyni>>