STRABAG z nowym kontraktem na Nabrzeżu Francuskim w Porcie Gdynia>>