STRABAG wybuduje obwodnicę Chełma w ciągu drogi S12>>