Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

Jako STRABAG jesteśmy też świadomi tego, że mamy realny wpływ na kształtowanie otoczenia w którym funkcjonujemy, w tym rożnych aspektów życia społecznego. Postrzegamy siebie jako partnera, członka społeczności w której funkcjonujemy.  Pragniemy wykorzystać nasz potencjał również do realizacji ważnych celów społecznych, niezwiązanych bezpośrednio z naszą działalnością. Angażujemy się w inicjatywy społeczne oraz wspieramy wybrane projekty o charakterze edukacyjnym i kulturalnym – szczególnie na rzecz społeczności w miejscach, w których realizowana jest działalność biznesowa firmy.
Decyzje odnośnie zaangażowania we wszelkie inicjatywy i projekty są podejmowane przez zarząd lub jednostki biznesowe oraz realizowane w ramach prowadzonej polityki finansowej, w zgodzie z kodeksem etyki i z poszanowaniem wartości firmy. Nasze zaangażowanie realizowane jest głównie poprzez wsparcie finansowe lub rzeczowe oraz wolontariat pracowniczy.

Zaangażowanie STRABAG w inicjatywy społeczne
Opublikowane na stronie internetowej 04.10.2017 – Ostatnia aktualizacja 26.09.2022 13:17:29