STRABAG wybuduje blok Szpitala Wojewódzkiego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie>>