Obszary budownictwa

STRABAG jest doświadczonym i cenionym wykonawcą we wszystkich dziedzinach budownictwa. Główne obszary działalności firmy to budownictwo ogólne, budownictwo infrastruktury oraz ochrona środowiska.

W ramach pionu Budownictwa Ogólnego realizowane są takie projekty jak: budynki biurowe i użyteczności publicznej, modernizacja i renowacja obiektów zabytkowych, budynki mieszkalne, centra handlowe, hale magazynowe, budowa mostów, tuneli oraz obiektów przemysłowych. Wzniesione przez nas obiekty są charakterystycznymi elementami wielu polskich miast.

W ramach pionu Budownictwa Infrastruktury realizowane są takie projekty jak: autostrady i drogi ekspresowe, drogi krajowe, szybkiego ruchu, obwodnice, mosty, linie kolejowe oraz lotniska. STRABAG posiada obecnie najlepiej rozwiniętą w Polsce sieć wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych. Dysponuje zapleczem umożliwiającym budowę dróg kołowych i lotniskowych z betonu cementowego. Ponadto, Firma ma najliczniejszy w Polsce park maszyn do wszelkiego rodzaju recyklingu nawierzchni drogowych i lotniskowych. Firma produkuje we własnym zakresie emulsje asfaltowe i stosuje ekologiczne technologie oparte na zastosowaniu emulsji asfaltowych.

Firma skupia swoja działalność także na projektach zawiązanych z Ochroną Środowiska, czyli m.in. oczyszczalniach ścieków, sortowniach i kompostowniach odpadów, rekultywacji wysypisk śmieci, elektrowniach wodnych i obiektach dofinansowanych ze środków unijnych.

Firma STRABAG posiada zarówno certyfikaty ISO, jak i AQAP, co umożliwia jej udział
w przetargach związanych z infrastrukturą wojskową. Posiada także deklarację uprawnienia Ministerstwa Gospodarki, jak również świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.

Projekty:

Budownicwo Ogólne
Budownicwo Ogólne
W ramach pionu Budownictwa Ogólnego realizowane są takie projekty jak: budynki biurowe i użyteczności publicznej, modernizacja i renowacja obiektów...
[więcej...]
Budownictwo Infrastruktury
Budownictwo Infrastruktury
Budownictwo Infrastruktury obejmuje takie projekty jak: autostrady i drogi ekspresowe, drogi krajowe, szybkiego ruchu, obwodnice...
[więcej...]
Budownictwo Mostowe
Budownictwo Mostowe
STRABAG realizuje obiekty mostowe przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, są one wizytówką koncernu oraz miast, w których powstają
[więcej...]
Budownictwo Kolejowe
Budownictwo Kolejowe
STRABAG rozwija swoją ofertę angażując się w realizację projektów kolejowych, dysponując międzynarodowym doświadczeniem, technologiami własnymi koncernu a także najnowocześniejszym sprzętem w Europie
[więcej...]Opublikowane na stronie internetowej 08.10.2013 – Ostatnia aktualizacja 20.01.2021 13:26:23