Deloitte oszacował wpływ STRABAG na rozwój polskiej gospodarki>>