Wiecha na budynku nowego bloku Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie>>