Węzeł Kobyłka, w ciągu budowanej obwodnicy Marek (S8), otwarty>>