Ukończony pierwszy z trzech mostów przez Wisłę na budowie linii kolejowej E30>>