STRABAG ukończył rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku Nielisz – Sitaniec>>