Wiecha na budowie krytej pływalni przy ul. Kromera w Bydgoszczy>>