Po 120 dniach zakończono prace związane z układaniem nawierzchni na 20 km obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1>>