STRABAG z umową na projekt i budowę nowej siedziby Stomatologicznego Centrum Klinicznego UM w Lublinie.>>