Budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie zakończona>>