STRABAG oddaje do użytku kolejny odcinek drogi ekspresowej S7 w Krakowie>>