Kierowcy pojechali wybudowaną przez STRABAG drogą S17 od Góraszki do Kołbieli>>